ilustracny obrazok

Záznam z konferencie „Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji“

Publikované 6. mája 2022

„Sú tu ešte nejaké možnosti na ďalší rozvoj sociálneho podnikania?“, bola ústredná otázka, na ktorú mala dať konferencia odpoveď. Veď trenčiansky región sa už teraz má čím pochváliť: 72 registrovaných sociálnych podnikov, vyše 1 000 zamestnaných ľudí, z ktorých až 626 je na bežnom trhu práce znevýhodnených.

Ilustracny obrazok

Živé vysielanie konferencie: Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji

Publikované 26. apríla 2022

Pozývame vás sledovať online prenos konferencie.

Pozvánka na regionálnu konferenciu Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom kraji

Publikované 14. apríla 2022

Pozývame Vás na regionálnu odbornú konferenciu s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej „TSK“), ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2022 hybridnou formou, t. j. prezenčne v meste Trenčín + online streamovaním.

ilustračný obrázok

Memorandum o spolupráci IA MPSVR SR s BBSK prináša konkrétne výsledky

Publikované 18. marca 2022

„Kľúčová je spolupráca na všetkých úrovniach" vyjadril sa zástupca BBSK a vyzdvihol Implementačnú agentúru MPSVR SR, s ktorou má BBSK ako jediný kraj aj podpísané memorandum,“

Príklady dobrej praxe našich projektov v RTVS

Publikované 13. januára 2022

Od polovice októbra môžu diváci RTVS vždy v pondelok sledovať na STV3 špeciálnu reláciu Cesty istoty. Jednotlivé diely prinášajú veľmi pútavou formou spracované príbehy ľudí, ktorým národné projekty realizované Implementačnou agentúrou MPSVR SR pomohli zmeniť život k lepšiemu.

Ďakujeme, že ste boli s nami

Publikované 23. decembra 2021

Želáme Vám krásne Vianoce plné okamihov, ktoré potešia.

Snímka z prezentácie NP ISE

Medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021

Publikované 10. novembra 2021

V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie - AGASI 2021, ktorú zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa. Partnerom konferencie bol Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Záznam z metodického stretnutia Investičný zámer v kontexte návratnej zložky

Publikované 4. novembra 2021

Konalo sa 3.11. 2021 a sociálni podnikatelia sa na ňom dozvedeli o najčastejších problémoch a odporúčaniach súvisiacich s vypracovaním investičného zámeru a o tom, ako k jeho posudzovaniu pristupuje banka pri žiadosti o úver.

Logo relacie

CESTY ISTOTY – špeciálna relácia v spolupráci s RTVS

Publikované 19. októbra 2021

Po vyše 2-ročnom úsilí uzrela v pondelok 18.10. svetlo sveta špeciálna publicistická relácia Cesty istoty, ktorá vznikla vďaka spolupráci Implementačnej agentúry MPSVR SR s verejnoprávnou RTVS.

Fotografia z online prenosu

Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť

Publikované 13. októbra 2021

Pod týmto názvom sa v dňoch 7. a 8. októbra 2021 konala celoslovenská odborná konferencia, ktorú prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.