Sociálne podnikanie pre ľudí

Publikované 17. januára 2023

Medzi registrovanými sociálnymi podnikmi nájdeme spoločnosti od obecných podnikov cez stavebné firmy, výrobné prevádzky až po výkonné firmy z oblasti obchodu či práva. O stave a rozvoji podnikania, ktoré je v prvom rade zamerané na dosahovanie spoločensky prospešných cieľov a nie na zisk, sme sa zhovárali s Ingrid Ujváriovou, Petrom Mészárosom, Marekom Antoňákom a Marošom Saganom.

Prajeme vám krásne Vianoce

Publikované 23. decembra 2022

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky Vám praje krásne a pokojné Vianoce.

Diskusia o sociálnom podnikaní u .michala Oláha

Publikované 25. novembra 2022

Záznam online diskusnej relácie .blížni Michala Oláha na tému podnikania s pozitívnym sociálnym dopadom.

Konferencia Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji

Publikované 19. septembra 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na regionálnu odbornú konferenciu s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej „PSK“), ktorá sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 hybridnou formou, t. j. prezenčne v Prešove + online prenosom.

Štyri roky práce a sme inšpiráciou pre českých kolegov

Publikované 25. augusta 2022

V polovici augusta sme mali v trenčianskom Regionálnom centre sociálnej ekonomiky vzácnu návštevu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zo spoločnosti CzechInvest a zástupcov Pardubického kraja. Témou 3-dňového pracovného stretnutia boli informácie o slovenskej legislatíve k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky, skúsenosti s jej implementáciou v praxi a návštevy konkrétnych registrovaných sociálnych podnikov.

Výberové konanie – Regionálne centrum SE v Nitre

Publikované 24. augusta 2022

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na dve pozície v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky.

Ilustračný obrázok

Implementačná agentúra s Úradom Žilinského samosprávneho kraja posilňujú spoluprácu na rozvoji sociálnej ekonomiky.

Publikované 18. júla 2022

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka bolo v piatok 15. júla v Žiline podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na území Žilinskej župy.

ilustracny obrazok

Pokračujeme v podpore podnikateľov v sociálnej ekonomike

Publikované 22. júna 2022

„VY pomáhate iným – MY pomáhame vám“ – s touto ideou uzavreli začiatkom júna Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE) a Slovak Business Agency (SBA) Memorandum o spolupráci v synergickej pomoci pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku.

Pomoc sociálnym podnikom v Prešovskom kraji

Publikované 17. júna 2022

8. júna sa v Prešove konalo stretnutie sociálnych podnikov, samospráv a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej župy. Organizovalo ho Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Prešove.

Ilustračný obrázok

Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!

Publikované 2. júna 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Implementačná agentúra MPSVR SR predstavujú jedinečnú online databázu. Ide o takzvaný katalóg registrovaných sociálnych podnikov. Práve pre ne zisk nie je jedinou motiváciou. „Ste na správnom mieste, ak vám záleží od koho nakupujete."