Ilustračný obrázok

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Publikované 16. júla 2021

Pozývame Vás na Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorý sa uskutoční prezenčnou formou dňa 22.07.2021 od 10:00 – 12:00 v Národnom podnikateľskom centre (NPC) v Trnave.

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

Publikované 9. júla 2021

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Ilustračný obrázok

Poradný výbor – pozvánka na online metodické stretnutie

Publikované 8. júla 2021

Poradný výbor predstavuje v rámci vnútornej štruktúry orgánov registrovaného sociálneho podniku špecifický orgán, ktorého vytvorenie je jednou zo základných podmienok vzniku a fungovania RSP.

Ilustračný obrázok

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja prinesie výhody aj pre sociálne podniky

Publikované 17. júna 2021

Nové pravidlá pre regióny má v pláne novela zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorú koncom mája schválila vláda SR. Pre sociálnu ekonomiku je veľmi podstatnou zmenou zaradenie registrovaných sociálnych podnikov medzi subjekty územnej spolupráce v §13 ods. 1.

Pani prezidentka presadza levandulu

Pani prezidentka sa opäť venovala sociálnemu podnikaniu

Publikované 2. júna 2021

Zuzana Čaputová venuje v rámci svojho programu pozornosť sociálnemu podnikaniu pravidelne. Ani tento rok pri ceste do regiónov Slovenska nevynechala návštevu registrovaného sociálneho podniku.

ilustračný obrázok

Metodické stretnutie pre RSP s informáciami k zákonným povinnostiam

Publikované 25. mája 2021

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky pripravil pre registrované sociálne podniky online metodické stretnutie s informáciami k zákonným povinnostiam vyplývajúcim zo získania štatútu sociálneho podniku.

Ilustračný obrázok

Vznik sociálnych podnikov nezabrzdila ani korona

Publikované 22. apríla 2021

Dobrou správou je, že ani v súčasnej neistote snaha o spoločenskú zmenu prostredníctvom sociálneho podnikania neustúpila do úzadia. Pred rokom v marci bolo registri sociálnych podnikov evidovaných 94 subjektov. Od januára pribudlo ďalších 56 a k dnešnému dňu je na Slovensku už vyše 300 podnikateľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku (RSP).

Logo súťaže

Európska súťaž sociálnych inovácií 2021 – hľadajú sa vaše nápady

Publikované 19. apríla 2021

Chcete riešiť spoločenské problémy inovatívnymi spôsobmi? Jedna z 3 cien vo výške 50 000 EUR môže byť vaša. Európska súťaž sociálnych inovácií 2021 má za cieľ podnietiť, podporiť a odmeniť sociálne inovácie a použiť ich na identifikáciu, rozvoj a posilnenie zručností potrebných na riešenie environmentálnych a ekonomických výziev.

Ilustračný záber z besedy

Sociálny podnik mesta Martin – beseda v Televízii Turiec

Publikované 14. apríla 2021

8. apríla v podvečerných hodinách privítala moderátorka Televízie Turiec Andrea Liptaiová divákov tejto regionálnej televízie na besede k téme Sociálne podnikanie - aké sociálne podniky na Slovensku existujú a aký je ich cieľ podnikania. Zároveň uviedla informáciu, ktorá ich iste potešila, a to, že v meste Martin práve vzniká sociálny podnik mesta Martin. Hosťami relácie boli dve zainteresované dámy: manažérka RC SE pre Žilinský kraj Ľubica Lövingerová a viceprimátorka mesta Martin Tatiana Červeňová.

Ilustračný obrázok

Investičná pomoc pre sociálne podniky sa rozbehla, ozrejmí vám ju aj inštruktážne video

Publikované 8. apríla 2021

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike zadefinoval pre fungovanie sociálnych podnikov aj formy ich podpory. Jednou z nich je investičná pomoc. Za týmto účelom už pár mesiacov MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.