Domov » Aktuality » BIVIO potrebuje našu pomoc

BIVIO potrebuje našu pomoc

Publikované 3. apríla 2020

Už 39 rokov existuje občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. V snahe posunúť pomoc ďalej, začleniť túto skupinu ľudí do spoločnosti prostredníctvom práce, vznikol registrovaný sociálny podnik – mimochodom, prvý v Bratislave – s názvom BIVIO.

Prevádzkuje čistučký útulný hotel s kvalitnou reštauráciou a s práčovňou, kde ľudí s mentálnym postihnutím zamestnávajú a zároveň pripravujú na zaradenie do otvoreného trhu práce. Je to proces, ktorý trvá zhruba jeden rok. Nie je to stacionár, ľudia, ktorí sa v rámci rehabilitačného strediska vzdelávajú a trénujú, rotujú v jednotlivých prevádzkach a paralelne s praktickou prípravou sa im hľadajú nové pracovné miesta.

Ľahké to nebolo nikdy, ale teraz, keď museli prevádzky zavrieť, je situácia mimoriadne vážna. Nedovoľme, aby si to odniesli tí najzraniteľnejší, prosíme spolu s nimi o pomoc: https://www.zpmpvsr.sk/index.php/2-vseobecne/249-bivio-je-ohrozene-prosim-pomozte

Ďakujeme!