Domov » Contact » Kontakt

Kontakt

Kontaktné údaje

národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Sídlo:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Telefón: +421 2 204 312 11
E-mail: npise@ia.gov.sk

Projektový manažér:
Ing. Jaroslav Masaryk
Telefón: +421 2 204 312 00; +421 917 991 233
E-mail: jaroslav.masaryk@ia.gov.sk

Odborný garant CKJ SE:
Mgr. Ján Baláž – poverený zastupovaním pozície
Telefón: +421 915 916 169
E-mail: jan.balaz@ia.gov.sk

Manažérka pre disemináciu:
PaedDr. Marcela Kukučková
Telefón: +421 2 204 315 13; +421 917 991 218
E-mail: marcela.kukuckova@ia.gov.sk

V prípade potreby:

pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5 použite, prosím, zvonček alebo volajte na uvedené tel.číslo: + 421 918 111 67.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok:  8:00 – 15:00
Utorok:      8:00 – 15:00
Streda:       8:00 – 17:00
Štvrtok:      8:00 – 15:00
Piatok:       8:00 – 14:00

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Ján Baláž, manažér RC SE
Telefón: +421 915 916 169
E-mail: jan.balaz@ia.gov.sk

Mgr. Elena Krajčiová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail: elena.krajciova@ia.gov.sk

Mgr. Lívia Adamová, koordinátorka RC SE
Telefón +421 918 421 475
E-mail: livia.adamova@ia.gov.sk

Košice
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice

V prípade zamknutej budovy po 15:00 hod. kontaktujte telefonicky zamestnancov centra.

Ing. Adam Šepetka, manažér RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: adam.sepetka@ia.gov.sk

Mgr. Ľuboš Kužilla, koordinátor RC SE
Telefón: +421 918 591 202
E-mail: lubos.kuzilla@ia.gov.sk

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail: anezka.kuchtova@ia.gov.sk

Mgr. Radko Tokár, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 238
E-mail: radko.tokar@ia.gov.sk

Prešov
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov

Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 288
E-mail: natasa.milistenferova@ia.gov.sk

PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail: zdenka.hudakova@ia.gov.sk

PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail: lenka.kurhajcova@ia.gov.sk

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail: martina.drobnakova@ia.gov.sk

Nitra
Adresa: Svätoplukovo námestie 1/b, 949 01 Nitra

Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 260
E-mail: iveta.duricova@ia.gov.sk

Mgr. Artur Bekmatov PhD., koordinátor RC SE
Telefón: +421 905 315 847
E-mail: artur.bekmatov@ia.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@ia.gov.sk

Mgr. Martina Jarošová Gašparová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail: martina.jarosovagasparova@ia.gov.sk

Žilina
Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina 


PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 291
E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk

Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 298
E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk

Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 209
E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk

Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk

Trenčín
Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín 

Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Trnava
Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava 

Ing. Terézia Vančová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 229
E-mail: terezia.vancova@ia.gov.sk

Bratislava
Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Mgr. Veronika Kopernická, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 562 853
E-mail: veronika.kopernicka@ia.gov.sk