ilustracny obrazok

Pokračujeme v podpore podnikateľov v sociálnej ekonomike

Publikované 22. júna 2022

„VY pomáhate iným – MY pomáhame vám“ – s touto ideou uzavreli začiatkom júna Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE) a Slovak Business Agency (SBA) Memorandum o spolupráci v synergickej pomoci pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku.

Pomoc sociálnym podnikom v Prešovskom kraji

Publikované 17. júna 2022

8. júna sa v Prešove konalo stretnutie sociálnych podnikov, samospráv a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej župy. Organizovalo ho Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Prešove.

Ilustračný obrázok

Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!

Publikované 2. júna 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Implementačná agentúra MPSVR SR predstavujú jedinečnú online databázu. Ide o takzvaný katalóg registrovaných sociálnych podnikov. Práve pre ne zisk nie je jedinou motiváciou. „Ste na správnom mieste, ak vám záleží od koho nakupujete."

ilustracny obrazok

Záznam z konferencie „Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji“

Publikované 6. mája 2022

„Sú tu ešte nejaké možnosti na ďalší rozvoj sociálneho podnikania?“, bola ústredná otázka, na ktorú mala dať konferencia odpoveď. Veď trenčiansky región sa už teraz má čím pochváliť: 72 registrovaných sociálnych podnikov, vyše 1 000 zamestnaných ľudí, z ktorých až 626 je na bežnom trhu práce znevýhodnených.

Ilustracny obrazok

Živé vysielanie konferencie: Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji

Publikované 26. apríla 2022

Pozývame vás sledovať online prenos konferencie.

Pozvánka na regionálnu konferenciu Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom kraji

Publikované 14. apríla 2022

Pozývame Vás na regionálnu odbornú konferenciu s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej „TSK“), ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2022 hybridnou formou, t. j. prezenčne v meste Trenčín + online streamovaním.

ilustračný obrázok

Memorandum o spolupráci IA MPSVR SR s BBSK prináša konkrétne výsledky

Publikované 18. marca 2022

„Kľúčová je spolupráca na všetkých úrovniach" vyjadril sa zástupca BBSK a vyzdvihol Implementačnú agentúru MPSVR SR, s ktorou má BBSK ako jediný kraj aj podpísané memorandum,“

Príklady dobrej praxe našich projektov v RTVS

Publikované 13. januára 2022

Od polovice októbra môžu diváci RTVS vždy v pondelok sledovať na STV3 špeciálnu reláciu Cesty istoty. Jednotlivé diely prinášajú veľmi pútavou formou spracované príbehy ľudí, ktorým národné projekty realizované Implementačnou agentúrou MPSVR SR pomohli zmeniť život k lepšiemu.

Ďakujeme, že ste boli s nami

Publikované 23. decembra 2021

Želáme Vám krásne Vianoce plné okamihov, ktoré potešia.

Snímka z prezentácie NP ISE

Medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021

Publikované 10. novembra 2021

V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie - AGASI 2021, ktorú zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa. Partnerom konferencie bol Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky Implementačnej agentúry MPSVR SR.