Domov » Kontakt

Kontakt

Kontaktné údaje
národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Sídlo:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Telefón: +421 2 204 312 11
E-mail: npise@ia.gov.sk

Projektová manažérka:
Mgr. Gabriela Dunajčíková
Telefón: +421 2 204 312 00; +421 917 991 233
E-mail: Gabriela.Dunajcikova@ia.gov.sk

Odborná garantka CKJ SE:
Mgr. Iveta Solgovič Olajošová
Telefón: +421 917 991 253
E-mail: Iveta.SolgovicOlajosova@ia.gov.sk 

Manažérka pre disemináciu:
PaedDr. Marcela Švecová
Telefón: +421 2 204 315 13; +421 917 991 218
E-mail: marcela.svecova@ia.gov.sk

V prípade potreby:

pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5 použite, prosím, zvonček
alebo volajte na uvedené tel. číslo: + 421 918 111 67.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok:  8:00 – 15:00
Utorok:      8:00 – 15:00
Streda:       8:00 – 17:00
Štvrtok:      8:00 – 15:00
Piatok:       8:00 – 14:00

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Elena Krajčiová, manažérka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail:  elena.krajciova@ia.gov.sk

Ing. Petronela Jagnešáková, koordinátorka RC SE
Telefón +421 915 721 215
E-mail: petronela.jagnesakova@ia.gov.sk

Mgr. Sofia Sihelská, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 493 267
E-mail: sofia.sihelska@ia.gov.sk

Košice
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice

V prípade zamknutej budovy po 15:00 hod. kontaktujte telefonicky zamestnancov centra.

Ing. Adam Šepetka, manažér RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: adam.sepetka@ia.gov.sk

Mgr. Ľuboš Kužilla , koordinátor RC SE
Telefón: +421 918 591 202
E-mail:  lubos.kuzilla@ia.gov.sk

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail: anezka.kuchtova@ia.gov.sk

Ing. Nicol Kovaľová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 916 172
E-mail: nicol.kovalova@ia.gov.sk

Prešov
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov

Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 288
E-mail: natasa.milistenferova@ia.gov.sk

PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail: zdenka.hudakova@ia.gov.sk

PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail: lenka.kurhajcova@ia.gov.sk

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail: martina.drobnakova@ia.gov.sk

Nitra
Adresa: Svätoplukovo námestie 1/b, 949 01 Nitra

Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 260
E-mail: iveta.duricova@ia.gov.sk

Mgr. Artur Bekmatov PhD., koordinátor RC SE
Telefón: +421 905 315 847
E-mail: artur.bekmatov@ia.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@ia.gov.sk

Mgr. Martina Jarošová Gašparová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail: martina.jarosovagasparova@ia.gov.sk

Žilina
Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina 

PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 291
E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk

Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 298
E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk

Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 209
E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk

Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk

Trenčín
Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín 

Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk

Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Trnava
Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava 

Administratívna budova vedľa budovy Krajského súdu; RC SE sa nachádza na prízemí na konci chodby Bezplatne na vyhradených parkovacích miestach – potrebné vopred dohodnúť telefonicky s pracovníkom RC SE Bezbariérový prístup je z bočného vchodu do budovy, oproti parkovisku Krajského súdu.

PhDr. Peter Marko, manažér RC SE
Telefón: +421 908 677 162
E-mail: peter.marko@ia.gov.sk

Mgr. Ivana Holčeková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 213
E-mail: ivana.holcekova@ia.gov.sk

Mgr. Silvia Hamerlíková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 588 872
E-mail: silvia.hamerlikova@ia.gov.sk

Bratislava
Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Mgr. Mária Kalmárová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 221
E-mail: maria.kalmarova@ia.gov.sk

Ing. Jana Mifkovičová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 675 946
E-mail: jana.mifkovicova@ia.gov.sk