Domov » Materiály na stiahnutie

Materiály na stiahnutie

Legislatíva

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 115/2019 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

Registrácia sociálneho podniku – základné dokumenty

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku – informácie a tlačivá

Letáky

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Registrovaný sociálny podnik – Ako na to?

Servisné poukážky

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Brožúry

Sprievodca verejným obstarávaním – uplatnenie sociálneho hľadiska

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Informačné materiály

Chránená dielňa vs Integračný sociálny podnik – porovnanie

Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore

Povinnosti a obmedzenia RSP pri poskytnutí podpory

Servisné poukážky

Obstarávajme sociálne

Použitie sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní

VO – nadlimitné zákazky – nové limity od 1.1.2020

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou_marec 2020

Právne formy podnikania pre potenciálne RSP – prehľad

VO – zápis RSP do zoznamu hospodárskych subjektov

Právne formy podnikania

Register partnerov verejného sektora

Zápis RSP do zoznamu hospodárskych subjektov

Znevýhodnené a zraniteľné osoby – prehľad v zmysle zákona 112/2018