Konferencia Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji

Publikované 19. septembra 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na regionálnu odbornú konferenciu s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej „PSK“), ktorá sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 hybridnou formou, t. j. prezenčne v Prešove + online prenosom.

Štyri roky práce a sme inšpiráciou pre českých kolegov

Publikované 25. augusta 2022

V polovici augusta sme mali v trenčianskom Regionálnom centre sociálnej ekonomiky vzácnu návštevu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zo spoločnosti CzechInvest a zástupcov Pardubického kraja. Témou 3-dňového pracovného stretnutia boli informácie o slovenskej legislatíve k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky, skúsenosti s jej implementáciou v praxi a návštevy konkrétnych registrovaných sociálnych podnikov.

Výberové konanie – Regionálne centrum SE v Nitre

Publikované 24. augusta 2022

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na dve pozície v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky.

Ilustračný obrázok

Implementačná agentúra s Úradom Žilinského samosprávneho kraja posilňujú spoluprácu na rozvoji sociálnej ekonomiky.

Publikované 18. júla 2022

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka bolo v piatok 15. júla v Žiline podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na území Žilinskej župy.

ilustracny obrazok

Pokračujeme v podpore podnikateľov v sociálnej ekonomike

Publikované 22. júna 2022

„VY pomáhate iným – MY pomáhame vám“ – s touto ideou uzavreli začiatkom júna Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE) a Slovak Business Agency (SBA) Memorandum o spolupráci v synergickej pomoci pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku.

Pomoc sociálnym podnikom v Prešovskom kraji

Publikované 17. júna 2022

8. júna sa v Prešove konalo stretnutie sociálnych podnikov, samospráv a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej župy. Organizovalo ho Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Prešove.

Ilustračný obrázok

Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!

Publikované 2. júna 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Implementačná agentúra MPSVR SR predstavujú jedinečnú online databázu. Ide o takzvaný katalóg registrovaných sociálnych podnikov. Práve pre ne zisk nie je jedinou motiváciou. „Ste na správnom mieste, ak vám záleží od koho nakupujete."

ilustracny obrazok

Záznam z konferencie „Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji“

Publikované 6. mája 2022

„Sú tu ešte nejaké možnosti na ďalší rozvoj sociálneho podnikania?“, bola ústredná otázka, na ktorú mala dať konferencia odpoveď. Veď trenčiansky región sa už teraz má čím pochváliť: 72 registrovaných sociálnych podnikov, vyše 1 000 zamestnaných ľudí, z ktorých až 626 je na bežnom trhu práce znevýhodnených.

Ilustracny obrazok

Živé vysielanie konferencie: Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji

Publikované 26. apríla 2022

Pozývame vás sledovať online prenos konferencie.

Pozvánka na regionálnu konferenciu Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom kraji

Publikované 14. apríla 2022

Pozývame Vás na regionálnu odbornú konferenciu s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej „TSK“), ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2022 hybridnou formou, t. j. prezenčne v meste Trenčín + online streamovaním.