Sociálne inovácie majú zelenú

Publikované 21. októbra 2019

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrá pre EŠIF pre Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj zrealizovali v októbri informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu sociálnych inovácií.

Dobré príklady z praxe zaujímali prednostov úradov miestnej samosprávy

Publikované 9. októbra 2019

Grand hotel Permon v Podbanskom bol 2.-3. októbra dejiskom odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.

Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky

Publikované 2. októbra 2019

Organizovali sme odborný seminár Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky s aktuálnou podtémou Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý sa konal 11. septembra 2019 v Prešove.

Od chránenej dielne k sociálnemu podniku: séria prezentácií v Nitrianskom kraji

Publikované 4. septembra 2019

V priebehu letných mesiacov pripravilo Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Nitre v spolupráci s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Nitrianskeho kraja sériu prezentácií o sociálnej ekonomike a možnosti sociálneho podnikania pre majiteľov chránených dielní.

Informačný seminár pre chránené dielne v okrese Banská Bystrica

Publikované 24. júla 2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo začiatkom júla informačný seminár pre chránené dielne, na ktorom dostalo priestor Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Banskobystrický kraj.

Vzdelávací seminár zamestnancov ÚPSVaR k téme sociálnych podnikov

Publikované 29. mája 2019

Koncom mája sa v priestoroch ústredia ÚPSVR v Bratislave konal prvý zo seminárov pre vybraných zamestnancov z úradov práce, ktorí budú následne kompetentní pomôcť verejnosti v otázkach týkajúcich sa úspešnej implemetácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch do praxe.

O sociálnom podnikaní aj na Job Expo 2019

Publikované 23. apríla 2019

Viac ako 25 000 voľných pracovných miest, vyše 20 000 návštevníkov, 227 vystavovateľov a 146 sprievodných podujatí – to je krátky sumár 9. ročníka Job Expo, najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku, ktorý sa každoročne koná v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu. Pravidelne má na ňom zastúpenie aj Impelentačná agentúra a tento rok sa ho aktívne zúčastnili i zástupcovia Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj.

Social Pitch – podujatie pre sociálnych podnikateľov

Publikované 12. apríla 2019

9. apríla 2019 sa v Bratislave konalo „Pitching podujatie pre sociálnych podnikateľov“. Organizovala ho Slovak Business Agency ako záverečnú bodku vzdelávacieho programu SENSES.

BIVIO – registrovaný sociálny podnik

Publikované 10. apríla 2019

Po prijatí nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v máji 2018 začali postupne pribúdať registrované sociálne podniky. Lokalizované sú najmä v menej rozvinutých regiónoch, ale výnimka potvrdzuje pravidlo a prvý registrovaný sociálny podnik v Bratislave získal štatút 1.10.2018 na pôde Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja Nitrianskeho kraja

Publikované 3. apríla 2019

Zamestnanci nitrianskeho regionálneho centra sociálnej ekonomiky absolvovali prezentácie a diskusie dovedna s viac ako stovkou starostov z celého nitrianskeho kraja o možnostiach rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach ich regiónu.