Social Pitch – podujatie pre sociálnych podnikateľov

Publikované 12. apríla 2019

9. apríla 2019 sa v Bratislave konalo „Pitching podujatie pre sociálnych podnikateľov“. Organizovala ho Slovak Business Agency ako záverečnú bodku vzdelávacieho programu SENSES.

BIVIO – registrovaný sociálny podnik

Publikované 10. apríla 2019

Po prijatí nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v máji 2018 začali postupne pribúdať registrované sociálne podniky. Lokalizované sú najmä v menej rozvinutých regiónoch, ale výnimka potvrdzuje pravidlo a prvý registrovaný sociálny podnik v Bratislave získal štatút 1.10.2018 na pôde Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja Nitrianskeho kraja

Publikované 3. apríla 2019

Zamestnanci nitrianskeho regionálneho centra sociálnej ekonomiky absolvovali prezentácie a diskusie dovedna s viac ako stovkou starostov z celého nitrianskeho kraja o možnostiach rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach ich regiónu.

Sny mladých ľudí, ktoré sa dajú uchopiť a zrealizovať…

Publikované 2. apríla 2019

Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj prijala pozvanie študentov 3. ročníka Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oboznámiť ich so zákonom č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z pozície experta na túto tému.

Pracovné stretnutie v registrovanom sociálnom podniku BIVIO

Publikované 20. marca 2019

Ako ďalej optimálne napĺňať víziu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky - vytvoriť a v praxi overiť fungovanie podpornej štruktúry rozvoja sociálnej ekonomiky v podobe poradenských regionálnych centier so zázemím vo forme centrálnej koordinačnej jednotky, v podobe profesionálne pripravených zamestnancov centier a tiež zamestnancov inštitúcií slovenského trhu práce? To bola hlavná téma pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v polovici marca v priestoroch registrovaného sociálneho podniku BIVIO v Bratislave.

Sociálna ekonomika je téma zaujímavá aj pre mladú generáciu

Publikované 4. februára 2019

Koncom januára sa na pozvanie Spojenej školy v Detve stretli manažér regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici Ján Baláž a regionálny koordinátor Vladimír Oláh so študentami štvrtého ročníka obchodnej akadémie.

Regionálne centrum v Nitre otvorilo verejnosti svoje priestory

Publikované 27. decembra 2018

K regionálnym centrám Inštitútu sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove pribudlo ďalšie - od decembra tohto roka sú verejnosti sprístupnené priestory aj v Nitrianskom kraji. K dispozícii sú priamo v centre Nitry na Svätoplukovom námestí č.1.

Workshop Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II.

Publikované 5. decembra 2018

29.11.2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím konal workshop s názvom Sociálna ekonomika - príklady dobrej praxe II. Na pôde bratislavskej Ekonomickej univerzity ho organizovali zanietenci sociálnej práce na Slovensku: Katedra sociálneho rozvoja a práce EU, Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií, Občianske združenie Inklúzia, nezisková organizácia Epic, Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Inšpirácia z praxe – exkurzia v sociálnom podniku WASCO Valaská

Publikované 4. decembra 2018

V októbri 2018 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov regionálnych centier národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v priestoroch sociálneho podniku Združenie mladých Rómov, o.z. vo Valaskej.