Ilustračný obrázok

Vznik sociálnych podnikov nezabrzdila ani korona

Publikované 22. apríla 2021

Dobrou správou je, že ani v súčasnej neistote snaha o spoločenskú zmenu prostredníctvom sociálneho podnikania neustúpila do úzadia. Pred rokom v marci bolo registri sociálnych podnikov evidovaných 94 subjektov. Od januára pribudlo ďalších 56 a k dnešnému dňu je na Slovensku už vyše 300 podnikateľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku (RSP).

Logo súťaže

Európska súťaž sociálnych inovácií 2021 – hľadajú sa vaše nápady

Publikované 19. apríla 2021

Chcete riešiť spoločenské problémy inovatívnymi spôsobmi? Jedna z 3 cien vo výške 50 000 EUR môže byť vaša. Európska súťaž sociálnych inovácií 2021 má za cieľ podnietiť, podporiť a odmeniť sociálne inovácie a použiť ich na identifikáciu, rozvoj a posilnenie zručností potrebných na riešenie environmentálnych a ekonomických výziev.

Ilustračný záber z besedy

Sociálny podnik mesta Martin – beseda v Televízii Turiec

Publikované 14. apríla 2021

8. apríla v podvečerných hodinách privítala moderátorka Televízie Turiec Andrea Liptaiová divákov tejto regionálnej televízie na besede k téme Sociálne podnikanie - aké sociálne podniky na Slovensku existujú a aký je ich cieľ podnikania. Zároveň uviedla informáciu, ktorá ich iste potešila, a to, že v meste Martin práve vzniká sociálny podnik mesta Martin. Hosťami relácie boli dve zainteresované dámy: manažérka RC SE pre Žilinský kraj Ľubica Lövingerová a viceprimátorka mesta Martin Tatiana Červeňová.

Ilustračný obrázok

Investičná pomoc pre sociálne podniky sa rozbehla, ozrejmí vám ju aj inštruktážne video

Publikované 8. apríla 2021

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike zadefinoval pre fungovanie sociálnych podnikov aj formy ich podpory. Jednou z nich je investičná pomoc. Za týmto účelom už pár mesiacov MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.

Ilustracny obrazok

„Servisné poukážky – čo to je?“

Publikované 28. marca 2021

Túto otázku si položí asi väčšina bežnej verejnosti, keď niekde zachytí toto slovné spojenie. Je to škoda, lebo servisné poukážky sú výborným nástrojom na odľahčenie od bežných rutinných domácich prác, ktoré väčšina ľudí považuje za stratený čas, prípadne už nemajú sily, aby si tieto práce vykonávali sami.

Logo projektu

O sociálnej ekonomike, perspektíve a význame sociálnych podnikov zriadených samosprávou na Rádiu Regina

Publikované 14. decembra 2020

Sociálne podnikanie je jednou z ciest, ako meniť Slovensko k lepšiemu. Ako sa mu darí na strednom Slovensku? Odpoveď na túto otázku sa dozvedeli poslucháči rádia Regina Stred z diskusnej relácie Klub komunálnej politiky v stredu 9. decembra 2020.

Sociálna ekonomika podporuje rast a rozvoj regiónov

Investičná pomoc pre sociálne podniky – Ako na to?

Publikované 4. decembra 2020

Ponúkame Vám inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky.

Bezplatné online workshopy pre sociálnych podnikateľov

Publikované 9. novembra 2020

NP Inštitút sociálnej ekonomiky podporil Úniu klastrov Slovenska pri organizovaní online workshopov určených pre sociálnych podnikateľov.

Spolupráca, ktorá napomôže sociálnym podnikateľom

Publikované 30. októbra 2020

Regionálne centrum Národného podnikateľského centra (NPC) v Banskej Bystrici uskutočnilo dňa 27.10.2020 online informačný deň pre sociálne podniky, výrobné družstvá či mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť. Zrealizované podujatie zároveň odštartovalo spoločnú spoluprácu Regionálneho centra NPC v Banskej Bystrici s Regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky.

Po odkrútení trestu späť do práce aj vďaka sociálnym podnikom

Publikované 19. októbra 2020

Osoby po výkone trestu túžia po opätovnom zaradení sa do bežného života. Častokrát sa márne snažia získať stabilnú prácu. Pomocnú ruku im v tom môžu podať registrované sociálne podniky. Práve preto prišlo k prepojeniu aktivít dvoch národných projektov financovaných z eurofondov.