Sociálne podnikanie pre chránené dielne v Bratislavskom kraji

Publikované 7. januára 2020

Bratislavské Regionálne centrum sociálnej ekonomiky zorganizovalo v novembri sériu workshopov s názvom Sociálne podnikanie pre chránené dielne. Ambíciou podujatí bolo oboznámiť chránené dielne v okresoch Malacky a Bratislava I-V s témou sociálnej ekonomiky a registrovaných sociálnych podnikov. Organizátori chceli rovnako poukázať na príklady dobrej praxe sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú zdravotne znevýhodnených občanov.

Sladký pozdrav z registrovaného sociálneho podniku v Hronovciach

Publikované 20. decembra 2019

Zástupcovia Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Nitre sa rozhodli sladkým prekvapením spríjemniť svojim kolegom posledné chvíle pracovného zápalu v končiacom sa roku a zároveň podporiť jeden z prvých registrovaných sociálnych podnikov v Nitrianskom kraji.

Sociálne podnikanie ako nástroj riešenia rómskej problematiky

Publikované 19. decembra 2019

Nitrianske centrum sociálnej ekonomiky a regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity úzko spolupracujú. Výsledkom je napríklad aj spoločne zorganizovaná prezentácia možností, ktorými môžu prispieť k riešeniu rómskej problematiky.

Klimatická zmena – nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie?

Publikované 6. decembra 2019

Aká je rola sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v téme zeleného hospodárstva a adaptácií na klimatickú zmenu? Aké problémy a výzvy identifikujú slovenské samosprávy a odborníci v súvislosti s klimatickou zmenou? Aké sú bariéry, ale aj vízie do budúcnosti v riešení problémov v rámci adaptácie na zmenu klímy? To sú len niektoré z otázok, na ktoré sa hľadali odpovede na konferencii Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe III: Klimatická zmena - nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie.

Aj v regióne s najnižšou nezamestnanosťou je priestor pre sociálne podniky

Publikované 25. novembra 2019

Trenčiansky región síce nezápasí s vysokou nezamestnanosťou, ale aj tu je dosť záujemcov, ktorí uvažujú o sociálnom podnikaní. Na základe ich záujmu sa v polovici novembra konal v Regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Trenčíne seminár s názvom Právne formy sociálnych podnikov a príklady dobrej praxe v Trenčianskom kraji.

Holandský veľvyslanec nás pozval k okrúhlemu stolu

Publikované 14. novembra 2019

Začiatkom novembra sa konalo vo Veľkej Lomnici významné stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom Potenciál sociálnej ekonomiky – rozvoj prostredníctvom začleňovania. Pozvánka naň prišla od holandského veľvyslanca pána Henk Cor van der Kwasta do Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove.

Inštitút sociálnej ekonomiky na výstave Job Forum v Trenčíne

Publikované 6. novembra 2019

V dňoch 24.-25.10.2019 sa v Trenčíne konala pravidelná odborná výstava Práca & Vzdelávanie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Implementačná agentúra a národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky.

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Publikované 5. novembra 2019

NP ISE bol spoluorganizátorom odbornej konferencie Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie. Okrem dôležitého obsahu bola významná aj podpisom Memoranda o spolupráci medzi českým MPSV a slovenským MPSVR.

Sociálne inovácie majú zelenú

Publikované 21. októbra 2019

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrá pre EŠIF pre Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj zrealizovali v októbri informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu sociálnych inovácií.

Dobré príklady z praxe zaujímali prednostov úradov miestnej samosprávy

Publikované 9. októbra 2019

Grand hotel Permon v Podbanskom bol 2.-3. októbra dejiskom odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.