Klimatická zmena – nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie?

Publikované 6. decembra 2019

Aká je rola sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v téme zeleného hospodárstva a adaptácií na klimatickú zmenu? Aké problémy a výzvy identifikujú slovenské samosprávy a odborníci v súvislosti s klimatickou zmenou? Aké sú bariéry, ale aj vízie do budúcnosti v riešení problémov v rámci adaptácie na zmenu klímy? To sú len niektoré z otázok, na ktoré sa hľadali odpovede na konferencii Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe III: Klimatická zmena - nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie.

Aj v regióne s najnižšou nezamestnanosťou je priestor pre sociálne podniky

Publikované 25. novembra 2019

Trenčiansky región síce nezápasí s vysokou nezamestnanosťou, ale aj tu je dosť záujemcov, ktorí uvažujú o sociálnom podnikaní. Na základe ich záujmu sa v polovici novembra konal v Regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Trenčíne seminár s názvom Právne formy sociálnych podnikov a príklady dobrej praxe v Trenčianskom kraji.

Holandský veľvyslanec nás pozval k okrúhlemu stolu

Publikované 14. novembra 2019

Začiatkom novembra sa konalo vo Veľkej Lomnici významné stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom Potenciál sociálnej ekonomiky – rozvoj prostredníctvom začleňovania. Pozvánka naň prišla od holandského veľvyslanca pána Henk Cor van der Kwasta do Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove.

Inštitút sociálnej ekonomiky na výstave Job Forum v Trenčíne

Publikované 6. novembra 2019

V dňoch 24.-25.10.2019 sa v Trenčíne konala pravidelná odborná výstava Práca & Vzdelávanie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Implementačná agentúra a národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky.

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Publikované 5. novembra 2019

NP ISE bol spoluorganizátorom odbornej konferencie Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie. Okrem dôležitého obsahu bola významná aj podpisom Memoranda o spolupráci medzi českým MPSV a slovenským MPSVR.

Sociálne inovácie majú zelenú

Publikované 21. októbra 2019

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrá pre EŠIF pre Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj zrealizovali v októbri informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu sociálnych inovácií.

Dobré príklady z praxe zaujímali prednostov úradov miestnej samosprávy

Publikované 9. októbra 2019

Grand hotel Permon v Podbanskom bol 2.-3. októbra dejiskom odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.

Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky

Publikované 2. októbra 2019

Organizovali sme odborný seminár Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky s aktuálnou podtémou Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý sa konal 11. septembra 2019 v Prešove.

Od chránenej dielne k sociálnemu podniku: séria prezentácií v Nitrianskom kraji

Publikované 4. septembra 2019

V priebehu letných mesiacov pripravilo Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Nitre v spolupráci s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Nitrianskeho kraja sériu prezentácií o sociálnej ekonomike a možnosti sociálneho podnikania pre majiteľov chránených dielní.

Informačný seminár pre chránené dielne v okrese Banská Bystrica

Publikované 24. júla 2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo začiatkom júla informačný seminár pre chránené dielne, na ktorom dostalo priestor Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Banskobystrický kraj.