Inšpirácia z praxe – exkurzia v sociálnom podniku WASCO Valaská

Publikované 4. decembra 2018

V októbri 2018 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov regionálnych centier národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v priestoroch sociálneho podniku Združenie mladých Rómov, o.z. vo Valaskej.