Sociálna ekonomika je téma zaujímavá aj pre mladú generáciu

Publikované 4. februára 2019

Koncom januára sa na pozvanie Spojenej školy v Detve stretli manažér regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici Ján Baláž a regionálny koordinátor Vladimír Oláh so študentami štvrtého ročníka obchodnej akadémie.

Regionálne centrum v Nitre otvorilo verejnosti svoje priestory

Publikované 27. decembra 2018

K regionálnym centrám Inštitútu sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove pribudlo ďalšie - od decembra tohto roka sú verejnosti sprístupnené priestory aj v Nitrianskom kraji. K dispozícii sú priamo v centre Nitry na Svätoplukovom námestí č.1.

Workshop Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II.

Publikované 5. decembra 2018

29.11.2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím konal workshop s názvom Sociálna ekonomika - príklady dobrej praxe II. Na pôde bratislavskej Ekonomickej univerzity ho organizovali zanietenci sociálnej práce na Slovensku: Katedra sociálneho rozvoja a práce EU, Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií, Občianske združenie Inklúzia, nezisková organizácia Epic, Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Inšpirácia z praxe – exkurzia v sociálnom podniku WASCO Valaská

Publikované 4. decembra 2018

V októbri 2018 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov regionálnych centier národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v priestoroch sociálneho podniku Združenie mladých Rómov, o.z. vo Valaskej.