Domov » Podporné nástroje pre sociálny podnik – prehľad

Podporné nástroje pre sociálny podnik – prehľad

Formy a účely podpory

Priame:

 • investičná a kompenzačná pomoc
  •  návratné: pôžičky, úvery, kapitál,
  •  polonávratné: podmienečný grant,
  • nenávratné: príspevok z fondov EU, dotácia
 • kompenzačný príspevok

Nepriame:

 • podpora dopytu
  • servisné poukážky
 • verejné obstarávanie
  • uplatňovanie sociálneho hľadiska,
  • vyhradené zákazky
 • daňové opatrenia
  • daňová úľava na reinvestovaný zisk,
  • znížená sadzba DPH
 • prevod nehnuteľností samospráv

Pravidlá štátnej pomoci

Investičná pomoc a kompenzačná pomoc:

 • Pre začínajúce podniky – schválená schéma štátnej pomoci SA.51342

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1873924

 • Pre ostatné podniky – pripravovaná schéma pomoci de minimis

Kompenzačný príspevok:

 • Pre znevýhodnené osoby (vrátane zdravotne postihnutých) – schválená schéma štátnej pomoci SA.40975 (2015/X)

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=131238

 • Pre zraniteľné osoby – pripravovaná schéma pomoci de minimis

 


Ak vás zaujíma sociálne podnikanie bezplatné informácie, pomoc a podporu
Vám radi poskytnú
v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky