Domov » Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Hlavným cieľom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky je vytvorenie a pilotné overenie fungovania podpornej infraštruktúry pre sociálnu ekonomiku na celom území SR prostredníctvom Centrálnej koordinačnej jednotky SE (ďalej len „CKJ SE“) a regionálnych centier SE (ďalej len „RC SE“). CKJ SE ako centrála pre SE v zastrešuje jednotlivé RC SE v každom krajskom meste. Úlohou centier je bezplatne poskytovať širokej verejnosti informácie o sociálnom podnikaní, vysvetľovať pravidlá fungovania sociálnych podnikov a podporovať záujem verejnosti o ich založenie a udržateľné fungovanie.

V každom regionálnom centre sú profesionálne pripravení koordinátori, schopní poskytovať aktuálne a komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe riešenia problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne, o sociálnom podnikaní, o formálnych a obsahových náležitostiach implementácie zákona.

Kľúčovou úlohou regionálnych koordinátorov je v lokálnom prostredí motivovať a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti. Pri realizácii tejto úlohy vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o založenie sociálneho podniku, spolupracujú s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne. Pomáhajú žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci.

V regionálnych centrách je plánovaná aj spolupráca s regionálnymi expertmi pre oblasť sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou bude na základe vlastných skúseností z podnikania radiť, viesť a podporovať záujemcov o založenie sociálneho podniku, oboznámiť ich nielen s pozitívami, ale aj možnými rizikami sociálneho podnikania a ako im predchádzať.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok:  8:00 – 15:00
Utorok:      8:00 – 15:00
Streda:       8:00 – 17:00
Štvrtok:      8:00 – 15:00
Piatok:       8:00 – 14:00


Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica             
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Elena Krajčiová, manažérka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail:  elena.krajciova@ia.gov.sk

Ing. Petronela Jagnešáková, koordinátorka RC SE
Telefón +421 915 721 215
E-mail: petronela.jagnesakova@ia.gov.sk

Mgr. Sofia Sihelská, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 493 267
E-mail: sofia.sihelska@ia.gov.sk

Košice         
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice

V prípade zamknutej budovy po 15:00 hod. kontaktujte telefonicky zamestnancov centra.

Ing. Adam Šepetka, manažér RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: adam.sepetka@ia.gov.sk

Mgr. Ľuboš Kužilla, koordinátor RC SE
Telefón: +421 918 591 202
E-mail: lubos.kuzilla@ia.gov.sk

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail: anezka.kuchtova@ia.gov.sk

Ing. Nicol Kovaľová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 916 172
E-mail: nicol.kovalova@ia.gov.sk

Prešov         
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov

Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 288
E-mail: natasa.milistenferova@ia.gov.sk

PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail: zdenka.hudakova@ia.gov.sk

PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail: lenka.kurhajcova@ia.gov.sk

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail: martina.drobnakova@ia.gov.sk

Nitra      
Adresa: Svätoplukovo námestie 1/b, 949 01 Nitra

Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 260
E-mail: iveta.duricova@ia.gov.sk

Mgr. Artur Bekmatov PhD., koordinátor RC SE
Telefón: +421 905 315 847
E-mail: artur.bekmatov@ia.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@ia.gov.sk

Mgr. Martina Jarošová Gašparová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail: martina.jarosovagasparova@ia.gov.sk

Žilina   
Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina

PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 291
E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk

Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 298
E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk

Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 209
E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk

Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk

Trenčín   
Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín

Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk

Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Trnava  
Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava

Administratívna budova vedľa budovy Krajského súdu; RC SE sa nachádza na prízemí na konci chodby Bezplatne na vyhradených parkovacích miestach – potrebné vopred dohodnúť telefonicky s pracovníkom RC SE Bezbariérový prístup je z bočného vchodu do budovy, oproti parkovisku Krajského súdu.

PhDr. Peter Marko, manažér RC SE
Telefón: +421 908 677 162
E-mail: peter.marko@ia.gov.sk

Mgr. Ivana Holčeková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 213
E-mail: ivana.holcekova@ia.gov.sk

Mgr. Silvia Hamerlíková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 588 872
E-mail: silvia.hamerlikova@ia.gov.sk

Bratislava  
Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Mgr. Mária Kalmárová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 221
E-mail: maria.kalmarova@ia.gov.sk

Ing. Jana Mifkovičová
Telefón: +421 908 675 946
E-mail: jana.mifkovicova@ia.gov.sk