Domov » Registrované sociálne podniky – prehľad

Registrované sociálne podniky – prehľad

Aktuálny prehľad na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html