Domov » Aktuality » Sny mladých ľudí, ktoré sa dajú uchopiť a zrealizovať…

Sny mladých ľudí, ktoré sa dajú uchopiť a zrealizovať…

Publikované 2. apríla 2019

Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj prijala pozvanie študentov 3. ročníka Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oboznámiť ich so zákonom č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z pozície experta na túto tému.

Manažérka RC SE  pre Nitriansky kraj Iveta Ďuricová prednáša študentom 3. ročníka Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre informácie o zákone č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Akreditované študijné  odbory ako Regionálny rozvoj a politiky EÚ, Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, Environmentálny manažment dávajú študentom výbornú možnosť uplatniť sa okrem iných aj v oblasti sociálneho podnikania. Počas diskusie k prezentácii zákona sa o túto tému aktívne zaujímali, o čom svedčilo množstvo otázok. Zaujali najmä dobré príklady z praxe, pretože niektorí študenti pracujú s touto problematikou v rámci svojich diplomových prác.

Študenti počúvajú s veľkým záujmom.

Už dnes títo mladí ľudia plánujú svoju profesijnú budúcnosť a rozmýšľajú, čo bude po skončení školy. Pracovať v pozícii zamestnanca na Slovensku alebo niekde v zahraničí sa im javí ako spoľahlivá forma  pravidelného príjmu a kariérneho rastu. Potešiteľné však je, že zamestnanie nie je pre väčšinu týchto mladých ľudí iba prostriedkom na zarábanie peňazí. V prvom rade cítia potrebu realizovať sa v tom, čo ich zaujíma, hľadajú pracovisko s príjemnou atmosférou, kde bude ich výkon patrične ocenený, kde môžu vidieť výsledok a zmysel svojej činnosti.

Na druhej strane, lákavá je pre nich aj podnikateľská činnosť, ktorá na rozdiel od klasického zamestnaneckého pomeru dáva istý stupeň nezávislosti. Nemajú naivné predstavy, uvedomujú si, že to nie je jednoduchá cesta ani pre skúsených podnikateľov. Práve spomínané študijné odbory im dávajú krídla a možnosť zvažovať aj podnikateľskú cestu. A potom je už len krôčik uvažovať aj nad ekonomikou sociálnou.

Študenti majú obrovský potenciál a zmysluplné  nápady. So záujmom počúvali manažérku regionálneho centra sociálnej ekonomiky o možnostiach pomoci slovenským regiónom a tým najzraniteľnejším osobám na trhu práce. Ak čo i len jeden z nich úspešne zrealizuje svoje sny týmto smerom, naplní sa hlavný cieľ, pre ktorý sú zriaďované regionálne centrá sociálnej ekonomiky v krajských mestách – pomáhať implementovať zámer rozvíjať sociálnu ekonomiku na Slovensku. Aj cez sny mladých ľudí, ktoré sa dajú uchopiť a zrealizovať….