Domov » Aktuality » Sociálna ekonomika je téma zaujímavá aj pre mladú generáciu

Sociálna ekonomika je téma zaujímavá aj pre mladú generáciu

Publikované 4. februára 2019

Sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, sociálne podniky – staronová téma, ktorú v novom šate zákona č. 112 z roku 2018 implementuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky prostredníctvom regionálnych centier sociálnej ekonomiky. V každom centre sú verejnosti k dispozícii erudovaní regionálni koordinátori schopní poskytnúť záujemcom profesionálne rady a pomoc. Potešiteľné je, že o tému sa zaujímajú aj mladí ľudia, ktorí pod vedením svojich pedagógov začínajú chápať význam sociálneho myslenia, cítenia, správania a pretaviť ho do konkrétnych činov vo svojom okolí.

Manažér regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici Ján Baláž začína svoju prezentáciu študentom štvrtého ročníka obchodnej akadémie Spojenej školy v Detve.

Koncom januára sa na pozvanie Spojenej školy v Detve stretli manažér regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici Ján Baláž a regionálny koordinátor Vladimír Oláh so študentami štvrtého ročníka obchodnej akadémie. Študentom formou prezentácie priblížili pojmy sociálna ekonomika, pozitívny sociálny vplyv, sociálny podnik, aké typy registrovaných sociálnych podnikov zákon pozná a ako ich môžu potenciálni záujemcovia v záujme rozvoja svojho blízkeho okolia využiť. Nechýbali ani príklady dobrej praxe nielen zo zahraničia ale aj zo Slovenska, napr. sociálny podnik Wasco vo Valaskej alebo už veľmi dobre známy obecný sociálny podnik v Spišskom Hrhove.

Študentov daná téma zaujala, čo sa odzrkadlilo v následnej diskusii. Spoločne hľadali možnosti sociálneho podnikania vo svojom regióne alebo v mieste svojho bydliska. Trefne identifikovali a  pomenovali niektoré problémy, napr. presýtenie trhu istými druhmi podnikania a naopak absenciu dostupnosti niektorých potrebných služieb.

Recipročne mohli študenti poskytnúť zástupcom regionálneho centra sociálnej ekonomiky priebežné výsledky cieleného zberu dát k téme sociálnej ekonomiky v nimi oslovených obciach.

Pozitívne je, že Spojená škola v Detve zostáva v kontakte s personálom regionálneho centra v Banskej Bystrici a ich vzájomná spolupráca, pomoc a poradenstvo budú pokračovať. Verme, že výsledkom bude viditeľný pozitívny vplyv na rozvoj regiónov, v ktorých mladí ľudia žijú a s ktorými spájajú svoju budúcnosť.