Domov » Aktuality » Sociálne podnikanie pre chránené dielne v Bratislavskom kraji

Sociálne podnikanie pre chránené dielne v Bratislavskom kraji

Publikované 7. januára 2020

Bratislavské Regionálne centrum sociálnej ekonomiky zorganizovalo v novembri sériu workshopov s názvom Sociálne podnikanie pre chránené dielne.  Ambíciou podujatí bolo oboznámiť chránené dielne v okresoch Malacky a Bratislava I-V  s témou sociálnej ekonomiky a registrovaných sociálnych podnikov. Organizátori chceli rovnako poukázať na príklady dobrej praxe sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú zdravotne znevýhodnených občanov.

Zástupcovia regionálneho centra na úvod vysvetlili účastníkom workshopov základné pojmy zo zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike: čo je registrovaný sociálny podnik, ktoré zraniteľné a znevýhodnené skupiny osôb môže zamestnávať, aké priame a nepriame formy podpory sú aktívne alebo pripravované zo strany štátu. Ďalší priestor patril porovnaniu jednotlivých výhod a podmienok pre chránené dielne a integračné sociálne podniky, následne účastníci a regionálni koordinátori diskutovali o výškach príspevkov a o kategóriách zdravotne znevýhodnených občanov.

Inšpiráciou a ukážkou dobrého príkladu z praxe bolo vystúpenie zástupcu Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, ktoré prevádzkuje prvý registrovaný sociálny podnik v Bratislavskom kraji pod názvom Bivio. Jeho činnosť a aktivity predstavil Marián Horanič, jeden z iniciátorov celého projektu. Účastníkom priblížil cestu ich občianskeho združenia najprv k podnikaniu a napokon až k registrácii sociálneho podniku. Súdiac podľa následných otázok, účastníkov zaujímali najmä formy pomoci vyplývajúce zo zákona a ktoré využíva Bivio a tiež skúsenosti so spoluprácou s úradmi práce.

Diskusie v závere podujatí boli podnetné ako pre účastníkov, tak aj pre organizátorov, ktorí získali cennú spätnú väzbu od chránených dielní na štátom ponúkané výhody pre sociálne podniky. Veď práve chránené dielne, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním práce zdravotne znevýhodneným osobám, sú dôležitou cieľovou skupinou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Ak sa rozhodnú posunúť svoju činnosť smerom k udržateľnému sociálnemu podnikaniu, pomocnú ruku nájdu u pracovníkov Regionálneho centra sociálnej ekonomiky, ktorí s nimi budú pokračovať v tejto téme na následných individuálnych stretnutiach a spoločne prejdú prípravou a následne aj procesom registrácie svojich sociálnych podnikov.