Domov » Aktuality » Sociálne poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie

Sociálne poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie

Publikované 8. októbra 2021

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu „AGASI (Agriculture as an Actor of Social Inclusion) Sociálne poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“, ktorá sa koná sa online v dňoch 14. -15.10.2021.

Plagát podujatia

Konferencia je organizovaná Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre spolu s občianskym združením Druživa.

Cieľom konferencie je posilniť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania o úlohe, ktorú poľnohospodárstvo zohráva v sociálnom začlenení a sociálnej ekonomike, podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu poľnohospodárstva pri vytváraní pridanej hodnoty a inovácií.

Jedným z bodov programu bude aj téma: Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu.

Na AGASI vystúpi niekoľko zahraničných expertov, ktorí budú hovoriť o podmienkach a prínosoch sociálneho poľnohospodárstva v Nórsku, Maďarsku, Holandsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, či dokonca v Japonsku.

REGISTRÁCIA je možná do 12.10.2021 na linku www.agasi.sk/registration.

Podujatie je bezplatné.

Kompletné informácie o podujatí sú dostupné na stránke agasi.sk.