Domov » Aktuality » Verejné obstarávanie pre začiatočníkov – online školenie

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov – online školenie

Publikované 14. mája 2020

Zákon o verejnom obstarávaní nastavil jednoznačné a presné pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami. Pre laika, ktorý s nimi nemá žiadnu skúsenosť, môže byť komplikovaným už ich výklad, nieto ešte ich používanie. Spoločnosť OTIDEA s.r.o. pripravila online školenie Verejné obstarávanie pre začiatočníkov, ktorého sa začiatkom mája zúčastnil Ing. Miroslav Černay, koordinátor Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj.

Školenie bolo 2-dňové, program bohatý. V úvode odzneli základné princípy, pojmy a povinnosti vo verejnom obstarávaní a následne sa uchádzači dozvedeli ako vypočítať predpokladanú hodnotu zákazky a podľa nej stanoviť ďalší postup obstarávania. Ďalej pokračovali informáciami o zákazkách malého rozsahu, zákazkách s nízkou hodnotou, podlimitných i nadlimitných zákazkách. Pre zadávateľa je dôležité správne zostaviť opis predmetu zákazky, súťažné podklady a kritériá vyhodnotenia ponúk, ale aj vyhnúť sa chybám – tie najčastejšie boli spomenuté aj s návodom, ako sa im vyhnúť, pretože okrem neúspešného obstarávania a prieťahov v realizácii nákupu, hrozia aj pokuty za nesplnenie povinností pre verejných obstarávateľov…

Účastníci školenia dostali veľmi veľa informácií, teoretických aj praktických. Lektorovania sa erudovane zhostila Mgr. Silvia Jančová, ktorá sa venuje verejnému obstarávaniu od roku 2006. Bohaté praktické skúsenosti získavala priamo na Úrade pre verejné obstarávanie, pokračovala na kontrolórskych pozíciách na rôznych ministerstvách – životného prostredia, dopravy, práce, sociálnych vecí a rodiny, až nakoniec sa od roku 2016 naplno venuje konzultantskej činnosti a realizácii verejných obstarávaní v praxi. Poskytuje poradenstvo a pomoc pri príprave ponúk, podávaní námietok i žiadostí o nápravu.

„Online školenie hodnotím ako prínosné a odporúčam využiť takúto príležitosť na vzdelávanie aj v budúcnosti,“ skonštatoval spokojne Miroslav Černay na záver.